— PIZZA —

Orders: 777 585 566
Orders are accepted up to 15 minutes before closing

                                                                                                                                 Ø33 cm     Ø 45 cm

1. Margherita |1, 7|

sugo, mozzarella, fresh basil 

95 Kč            169 Kč

2. Margherita di Bufala |1, 7|

sugo, mozzarella di Bufala DOP, fresh basil

135 Kč             229 Kč

3. Pizza Vito |1, 7|

cherry tomatoes, mozzarella di Bufala DOP, fresh basil, olive oil

149 Kč             245 Kč

4. Al Cotto |1, 7|

sugo, mozzarella, ham

109 Kč             185 Kč

5. Capricciosa |1, 7|

sugo, mozzarella, ham, mushrooms, fresh basil

119 Kč             199 Kč

6. Sanremo |1, 7|

cream, mozzarella, ham, spinach, gorgonzola

129 Kč             219 Kč

7. Prosciutto Olive |1, 7|

sugo, mozzarella, ham, olives

119 Kč             199 Kč

8. Hawai |1, 7|

sugo, mozzarella, ham, pineapple

119 Kč             199 Kč

9. Salami |1, 7|

sugo, mozzarella, salami

109 Kč             185 Kč

10. Bianca con Cotto |1, 7|

cream, mozzarella, ham, leak, provolone

125 Kč             209 Kč

11. Basilic |1, 7|

sugo, mozzarella, ham, prosciutto crudo, cherry tomatoes, parmesan, fresh basil

139 Kč             235 Kč

12. Mexico |1, 3, 7|

sugo, mozzarella, salami, red onion, egg, chilli

119 Kč             199 Kč

13. Romana |1, 7|

sugo, mozzarella, sausage, goat horn pepper, chilli, provolone

125 Kč             209 Kč

14. Salerno |1, 7|

sugo, mozzarella, ham, salami, sausage

129 Kč             219 Kč

15. Sicilia |1, 3, 7|

sugo, mozzarella, ham, bacon, egg, parmesan, garlic, oregano

129 Kč             219 Kč

16. Pepperoni |1, 7|

sugo, mozzarella, bell pepper, bacon, parmesan, chilli, garlic

125 Kč             209 Kč

17. Diavola |1, 7|

sugo, mozzarella, bacon, red onion, goat horn pepper, parmesan, chilli, garlic

129 Kč             219 Kč

18. Grosseto |1, 7|

cream, mozzarella, bacon, ceps, parmesan, rosemary, garlic

135 Kč             229 Kč

19. Pollino |1, 7|

sugo, mozzarella, chicken breast, bell pepper, chilli

129 Kč             219 Kč

20. Special |1, 7|

sugo, mozzarella, chicken breast, gorgonzola, parmesan

135 Kč             229 Kč

21. Quattro Formaggi |1, 7|

cream, mozzarella, gorgonzola, provolone, parmesan

129 Kč             219 Kč

22. Rustica |1, 7|

cream, mozzarella, chicken breast, red onion, spinach, gorgonzola

129 Kč             219 Kč

23. All´Arrosto di Pollo |1, 7|

sugo, mozzarella, chicken breast, arugula, parmesan

125 Kč             209 Kč

24. Carpaccio |1, 7|

sugo, mozzarella, beef carpaccio, parmesan, garlic, rosemary, cream

149 Kč             245 Kč

25. Manzo speciale |1, 7|

sugo, mozzarella, beef carpaccio, arugula, cherry tomatoes, black pepper, balsamico reduction

159 Kč             279 Kč

26. Positano |1, 4, 7|

sugo, mozzarella, tuna, red onion

125 Kč             209 Kč

27. Adriatika |1, 4, 7|

cream, mozzarella, ham, tuna, red onion

135 Kč             229 Kč

28. Argento |1, 4, 7|

sugo, mozzarella, anchovies, oregano

119 Kč            199 Kč

29. Gamberetti con Rucola |1, 2, 7|

sugo, mozzarella, tiger shrimps, cherry tomatoes, garlic, arugula

149 Kč             245 Kč

30. Prosciutto Crudo con Rucola |1, 7|

sugo, mozzarella, arugula, prosciutto crudo, parmesan

145 Kč             239 Kč

31. Vegetariana |1, 7|

sugo, mozzarella, bell pepper, sweet corn, spinach, parmesan

115 Kč             189 Kč

32. 269 |1|

sugo, vegan cheese, bell pepper, red onion, sweet corn, leak 

139 Kč             235 Kč

33. Calzone Classico - wrapped |1, 7|

sugo, mozzarella, ham, mushrooms

125 Kč             Nelze 

Pizza box


9 Kč             16 Kč

|ALERGENS|

— EXTRA TOPPING —


egg, sugo


10 Kč

sweet corn, red onion, mushrooms, olives, mozzarella, leak, tomatoes, pineapple, pine nuts, arugula, goat horn pepper 

19 Kč

parmesan, gorgonzola, provolone, ham, bacon, sausage, salami, chicken breast, dried tomatoes 

29 Kč

prosciutto crudo, beef tenderloin, shrimps

45 Kč

In case of big pizza, each topping is charged twice.